Театърът на Дионис

Театърът на Дионис е построен през 6 век пр.н.е., по времето на цар Пизистрат, виден гръцки политик, който чрез преврат завзема властта в Атина между 561 г. и 527 г. пр.н.е. Театърът се свързва с култа към бог Дионис. Той е бил място, където са се чествали прословутите Дионисиеви празници. Самото зараждане на театъра като изкуство се свързва с тези празници, тъй като важна част от тях били поетичните състезания и драматични представления.

Дионисиевият театър побирал около 15 000 души. Местата били разположени в полукръг, наричан театрон. В центъра била издигната оркестрата – кръгла площадка, където се развивало действието. Останките, които наблюдаваме днес най-вероятно датират от Римската епоха. Римляните използвали арената за провеждането на гладиаторски битки и боеве с животни. Балюстрадата, кяото е построена около оркестрата имала за цел да предпазва зрителите. През вековете театърът е изменян и разширяван. Археолозите са установили най-малко 9 различни фази на строеж. Каменните места са поставени през 330 г.пр.н.е., замествайки дървените такива. Първите редове били запазени да знатните личности и по тях и днес могат да се забележат някои от релефи.


През 2009 г. гръцкото правителство взема решение за реставрирането на Дионисиевия театър. Амбициозният проект е на стойност 6 мил.евро. След неговото изпълнение няма планове театъра да се използва за поставяне на пиеси и други представления.

Дионисиевият театър има същото работно време като Акропола и за него не се изисква отделен вход.

Ако искате да посетите Атина, може да направите това лесно и удобно с нашите партньори от Global Tour. Информация за програмата може да намерите на линка по-долу, където може да направите и вашата резервация:

Екскурзия до Класическа Гърция – Атина – Пелопонес – Микена – Олимпия – Делфи

Дати: 03.04.2024, 03.04.2024, 27.04.2024, 27.04.2024, 22.05.2024, 22.05.2024, 04.09.2024, 04.09.2024, 21.09.2024, 21.09.2024, 16.10.2024, 16.10.2024
Цена: 630 лв. 
 
Резервирайте сега своя престой в Атина.