Екопътека "Трите смолянски езера"

Смолянските езера представляват едно прекрасно място, сгушено под внушителните Орфееви скали. Пръснати са по левия склон на долината на Черна река, от Орфеевите скали и връх Снежанка до град Смолян. Образувани са в тилните понижения на голямо свлачище, получено в резултат на контакта на риолитни скали и намиращите се под тях водоупорни седиментни скали.

191946967_1076940522714788_6126264063293722163_n

В миналото са били над 20 езера, но сега са останали само 8, като 7 от тях са естествени, а едно от тях (Керяновия гьол) е превърнато в микроязовир. Другите днес представляват блата. Пролет и есен на мястото на някои от тези блата отново се появяват малки езерца. Други са превърнати в рибарници.


Екопътеката „Трите смолянски езера“ обикаля три от езерата – Тревистото, Бистрото и Мътното. До началото на екопътеката се стига лесно – по асфалтов път от кв.Езерово на квартал Смолян в посока към село Стойките. Пътят води до лифта, който движи между смолянските езера и връх Снежанка. Малко преди има табела, която указва екопътеката. Там се намира и първото езеро, включено в нея – Тревистото. То е и най-голямото от езерата.

DSC09220

Табели ясно указват посоката на движение. Маршрутът е лек и много приятен – чист въздух и прохлада. Малко след Тревистото езеро следва Бистрото езеро.Двете езера са свързани посредством речен ръкав, минаващ покрай струпвания от камъни. В единия край на красивото езеро се оглеждат останките на вековните смърчове, а в другия като малки островчета са разпръснати големи камъни.

DSC09239

След Бистрото езеро започва стръмен горски участък, който ще ви отведе към Мътното езеро. Нагоре на по-стръмните места има направени парапети от дървени клони и мостчета, за улеснение на хората да се придържат и по-смело да се предвижват.Не след дълго изкачване, следвайки маркировката се стига и до третото езеро – Мътното. Нарича се така, защото водите му са доста мътни , на места дори черни. То е най-дълбокото – 4,5м и най-високото на 1500м. По самата екопътека се намират така наречените и обозначени с табели дървета – „Трона на Евридика“ и „Лирата на Орфей“. Трона на Евридика представлява няколко дървета, които в основата си образуват трон, а Лирата на Орфей – дърво, което от средата се разделя на три и наподобява лира.

DSC09243 DSC09249

Гледката е впечатляваща и определено ще спре за секунди дъхът ви. Чистият въздух ще изпълни и дробовете ви, ще зареди сетивата и ще изпълни тялото ви с нови сили за нови места и приключения, а те в околността на планината Родопи са безброй.