Чудесата на Европа

"Ние пътуваме, не за да избягаме от живота, а за да не оставим живота да избяга от нас"